care security sytems care security sytems care security sytems care security sytems

Περίφραξη Υψηλής Τάσης

Πρόκειται για ηλεκτροφόρα περίφραξη με ρεύμα Υψηλής Τάσης και χαμηλής έντασης. Είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης φυσικών και οικονομικών ζημιών της περιουσίας μας, καθώς αποτρέπει την προσβασιμότητα σε ευαίσθητες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Ο εισβολέας δέχεται μια μικρή αλλά πολύ ενοχλητική ηλεκτρική εκένωση. Ωστόσο, επειδή η συχνότητα του παλμού του ρεύματος το οποίο παράγεται είναι πολύ χαμηλή, δεν επέρχεται βλάβη ούτε στους ανθρώπους αλλά ούτε και στα ζώα.

Η CareSecurity έχει πολυετή εμπειρία στην περιμετρική προστασία υψηλής τάσης. Οι πελάτες εμπιστεύονται τον επαγγελματισμό μας, την ηθική μας και εκτιμούν την αγάπη και το πάθος για τη δουλειά μας.

Χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση, επισκεπτόμαστε το χώρο σας, οικιακό ή επαγγελματικό. Ακούμε τις ανάγκες σας και εξετάζουμε τη λειτουργικότητα του χώρου σας. Εκπονούμε μια καλά σχεδιασμένη Μελέτη Χώρου, η οποία συνδυάζει μέτρα ασφάλειας δικλείδες προστασίας και επώνυμα, έξυπνα πολυζωνικά συστήματα στοχεύοντας παράλληλα σε ποιοτικές και οικονομικές λύσεις. Σε αυτήν, αναλυτικά αναφέρονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr