care security sytems care security sytems care security sytems care security sytems

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

O έλεγχος, η συντήρηση και η άμεση αποκατάσταση βλαβών στα συστήματα ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας για την ασφάλεια του Πελάτη μας. Γι αυτό η Care Security υποστηρίζει τον Πελάτη και μετά την πώληση προσφέροντας 24ωρη Τεχνική Υποστήριξη.

Για τις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ο Τεχνικός Υπηρεσίας δίνει τηλεφωνικά τις κατάλληλες οδηγίες.

Για την άμεση αποκατάσταση τεχνικών βλαβών επισκέπτεται τους προστατευόμενους χώρους.

Η Care Security παρέχει Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης και εγγύηση εφ’ όρου ζωής σε συστήματα συναγερμών που έχει εγκαταστήσει με την Υπηρεσία Χρυσή Εγγύηση. Σε κάθε συντήρηση, ελέγχονται όλα τα εξαρτήματα του συστήματος και αντικαθίσταται τα φθαρμένα από φυσιολογικά αίτια με καινούρια χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του πελάτη.

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr