care security sytems care security sytems care security sytems care security sytems

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης ανιχνεύουν τα προϊόντα της καύσης, δηλαδή θερμότητα και καπνό, αμέσως μόλις αυτά εμφανιστούν και δίνουν τις κατάλληλες και έγκαιρες προειδοποιήσεις οπτικές, ακουστικές ή σύνδεση με αυτοματισμούς για κατάσβεση, ενημέρωση κτλ. Περιορίζονται έτσι τόσο οι κίνδυνοι κατά της ζωής όσο και κατά της περιουσίας σας.

Η Care Security έχει να σας προτείνει σύγχρονα επώνυμα και αξιόπιστα Συστήματα Πυρανίχνευσης που σε συνδυασμό με σύστημα συναγερμού και καμερών αντιλαμβάνονται αμέσως την παραμικρή μεταβολή του χώρου με ειδικούς πυρανίχνευτές καπνού, φωτοηλεκτρικούς, θερμοδιαφορικούς, αερίων και, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, παρέχουν άμεσα τις απαραίτητες ενημερώσεις σε εσάς, στις αρμόδιες αρχές κτλ.

Χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση, επισκεπτόμαστε το χώρο σας, οικιακό ή επαγγελματικό. Ακούμε τις ανάγκες σας και εξετάζουμε τη λειτουργικότητα του χώρου σας. Εκπονούμε μια καλά σχεδιασμένη Μελέτη Χώρου, η οποία συνδυάζει μέτρα ασφάλειας και δικλείδες προστασίας στοχεύοντας παράλληλα σε ποιοτικές και οικονομικές λύσεις. Σε αυτήν, αναλυτικά αναφέρονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr