care security sytems care security sytems care security sytems care security sytems

Εταιρική Ταυτότητα- Στόχος- Όραμα

Εταιρική Ταυτότητα

Η Care Security ιδρύθηκε το 1992 από το Ρήγα Ραυτόπουλο και έκτοτε δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιδιωτικών εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας, σύμφωνα με τους Ν.2518/1997 και Ν.3707/2008.

Είναι από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που διαθέτει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 3015/36/60/1350-ια΄.

Αναλαμβάνει επαγγελματικές εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κατέχει μεγάλη εξειδίκευση στη Μελέτη, στην Εγκατάσταση και στον Προγραμματισμό των συστημάτων αυτών, ενώ παράλληλα παραμένει διαρκώς ενημερωμένη στις εξελίξεις και στις τεχνολογικές αναβαθμίσεις τους.

Το 2005, το όνειρο που ξεκίνησε ατομικά από τον ιδρυτή της εταιρείας, ενισχύθηκε με την προσθήκη «νέου αίματος» στην οικογενειακή πλέον επιχείρηση, μετά την επιτυχή ανάληψη ενεργούς δράσης των δύο υιών του, πτυχιούχων ηλεκτρονικών, αφοσιωμένοι στην τεχνική υπηρεσία, με καινοτόμες ιδέες.

Στόχος - Όραμα

Ο Στόχος μας συνδέεται άρρηκτα με το όνομα της εταιρείας: Care Security, καθώς Care σημαίνει:

  • Φροντίδα για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ιδανικότερη ασφάλεια των πελατών και η αποτελεσματικότερη προστασία της περιουσίας τους.
  • Φροντίδα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και τη μεγιστοποίηση του αισθήματος ασφάλειας του ίδιου, της οικογένειάς του, της επιχείρησής του.
  • Φροντίδα για την ορθή και άωκνη λειτουργία των συστημάτων που εγκαταστάθηκαν, βάσει των εργοστασιακών προδιαγραφών τους.
  • Φροντίδα για τη συνεχή παρακολούθηση των εγκαταστημένων συστημάτων συναγερμού από Κέντρο Λήψεως Σημάτων και για την αποτελεσματική διαχείριση τόσο των σημάτων έκτακτης ανάγκης όσο και των λειτουργικών και των επικοινωνιακών προβλημάτων του συναγερμού.

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr