care security sytems care security sytems care security sytems care security sytems

Προσωπικό - Δίκτυο Συνεργατών

Tο Προσωπικό της Care Security επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια γενικών γνώσεων, ακαδημαϊκών σπουδών και στοιχείων προσωπικότητας, προκειμένου να διατηρείται το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο της εταιρείας, η απόλυτη ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του πελάτη, καθώς και η εξασφάλιση της εχεμύθειας προς αυτόν.

Το Τεχνικό Προσωπικό αποτελείται από έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς με υψηλή τεχνική κατάρτιση που αντιμετωπίζουν τα θέματα της ασφάλειας ζωής και περιουσίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης καθώς και με τη σοβαρότητα, την εχεμύθεια και την υπευθυνότητα που απαιτείται. Είναι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, πτυχιούχοι ηλεκτρονικοί, κάτοχοι άδειας εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας.

Το αγαστό πνεύμα συνεργασίας, ο υψηλός επαγγελματισμός τους, η απόλυτη τήρηση των διαδικασιών είναι μερικά από τα προσόντα τους τα οποία απολαμβάνουν οι πελάτες μας.

Η Care Security διαθέτει συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Οι συνεργάτες αυτοί είναι επίσης επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια.

  • Διαθέτουν άδεια λειτουργίας, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας της ζωής και της περιουσίας, από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές.
  • Είναι Πιστοποιημένοι Εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας, από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου συστημάτων ασφαλείας.
  • Απασχολούν έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι απαραίτητα είναι κάτοχοι άδειας εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας.

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr