care security sytems care security sytems care security sytems care security sytems

Αναφορά Ιστορικού Συμβάντων

Οι Υπηρεσίες αυτή παρέχονται, σε συνεργασία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μας. ‘Ετσι, απαραίτητη προύπόθεση για την ενεργοποίησή τους είναι η σύνδεση του προστατευόμενου χώρου με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μας.

Οι Συνδρομητές μας, μέσω ενός σύγχρονου ERP προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αναφορές ιστορικού της χρήσης και της δραστηριότητας του συστήματος ασφαλείας τους. Ετσι, μπορούν να δουν ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί από τους χρήστες του συστήματος και αντίστοιχα ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποίησει οι χειριστές του 24ωρου Σταθμού μας. Οι αναφορές ιστορικού προτείνονται ιδιαιτέρως σε χώρους με πολλαπλούς χρήστες (καταστήματα, αποθήκες, εταιρείες, γραφεία και οικείες με πολλαπλούς χρήστες).

 

Κατασκευή - Φιλοξενία: E-base.gr